Alles over een vaststellingsovereenkomst

01 Aug 2022

Alles over een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd. Dit contract is bindend voor beide partijen. Een vaststellingsovereenkomst is een makkelijke en snelle manier om een ​​arbeidsovereenkomst te beëindigen, zonder dat er een procedure via het UWV of de kantonrechter aan te pas hoeft te komen. Maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe kom je aan zo'n vaststellingsovereenkomst? Wij hebben dat voor je uitgezocht en leggen dat in dit blog uit!

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er staat ook in welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. In sommige gevallen wordt er ook een vergoeding afgesproken. Een vaststellingsovereenkomst is bindend voor beide partijen. Dit houdt in dat de werkgever en de werknemer zich aan de afspraken in het contract moeten houden.

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is een makkelijke en snelle manier om een ​​arbeidsovereenkomst te beëindigen, zonder dat er een procedure via het UWV of de kantonrechter aan te pas hoeft te komen. Het enige wat je hoeft te doen is een vaststellingsovereenkomst op te stellen en deze te ondertekenen door beide partijen. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst beëindigd en hoeft er geen UWV- of kantonrechterprocedure te worden gevolgd.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een bedrag dat de werkgever aan de werknemer geeft bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan afgesproken worden in de vaststellingsovereenkomst, maar hoeft niet. In sommige gevallen krijgt de werknemer een ontslagvergoeding ook als hij of zij zelf opzegt. Maar naast een ontslagvergoeding bestaat er een transitievergoeding. Een transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer krijgt als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De transitievergoeding is altijd minimaal drie maanden salaris maar kan oplopen tot €86.000.

Hoe kom je aan een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het is verstandig om hierbij een advocaat of een mediator in te schakelen. Zij kunnen je helpen om het contract op te stellen en je adviseren over de afspraken die in het contract worden gemaakt. Hulp bij een vaststellingsovereenkomst? Als je de link volgt kom je bij een aanbieder die vaststellingsovereenkomsten opstelt en je helpt bij het opstellen van jouw wensen.

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst niet mogelijk?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je in proeftijd zit, of als je zwanger bent of onder curatele staat. In deze gevallen moet de arbeidsovereenkomst volgens de wet worden beëindigd.

Een vaststellingsovereenkomst is een makkelijke en snelle manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is belangrijk om te weten wat er in zo'n contract staat en om hulp te vragen bij het opstellen ervan. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is.