Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

17 Oct 2020

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Veel mensen beginnen voor zichzelf en denken daarbij alleen aan de mooie dingen van ondernemerschap, zoals veel vrijheid en een ruimer gevulde kas. De meeste mensen beseffen niet dat het ook mis kan gaan en dat dit vervelende gevolgen kan hebben en dat een nieuw leven opbouwen niet altijd gemakkelijk is.

Ondernemingsvorm

De gevolgen zijn grotendeels afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm. Bij een BV is er niet heel veel aan de hand als je failliet gaat, mits de onderneming netjes is beheerd, ofwel dat de administratie op correcte wijze is gevoerd, de jaarrekeningen zijn ingeleverd en dat er geen sprake is van wanbeleid. Een faillissement van een BV leidt in de meeste gevallen alleen tot verlies van geïnvesteerd vermogen.

Faillissement natuurlijke personen

Een faillissement bij een eenmanszaak (ZZP’er) of VOF heeft vaak veel nadeligere gevolgen. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk, hij of zij kan dus voor de gemaakte schuld opdraaien. Het leed is nog te overzien bij een relatief lage schuld, maar de situatie verandert bij een hoge schuld. Als er geen schappelijke regeling kan worden getroffen met de belastingdienst en crediteuren, dan kan aanspraak worden gemaakt op de WSNP, dat staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

De rechtbank moet met een WSNP-regeling instemmen en houdt in dat de toekomstige inkomsten uit loondienst boven het sociaalminimum worden gebruikt voor het aflossen van schulden, dit geldt voor een periode van 3 jaar. Crediteuren kunnen deze periode laten verlengen met een maximum van 5 jaar. De schuld is aan het einde van een WSNP-traject niet altijd afgelost, dan hebben de schuldeisers gewoon pech. Bij een dergelijk traject worden schuldeisers gedwongen aan een sanering mee te werken. Zij kunnen geen beslag leggen of rente in rekening brengen.

Voor- en nadelen WSNP

Het voordeel van een WSNP-regeling is voor de failliete persoon dat hij of zij binnen afzienbare tijd van de schulden is verlost. De nadelen zijn ondermeer dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet mogelijk is, een verplicht loondienst verband moet worden aangegaan, waardevolle bezittingen moeten worden verkocht, financiële beslisruimte is niet aanwezig en er is een postblokkade.

Ben jij een zelfstandige die dreigt failliet te gaan en kan jij hulp goed gebruiken. Neem dan contact op met Consultant Op Maat, zij zijn een adviesbureau dat zich specifiek bezighoudt met bedrijven in nood.