Nederlandse natuur toont herstel

19 Oct 2020

Nederlandse natuur toont herstel

Regelmatig lees je negatieve berichten over het milieu van Nederland. Zo zijn er steeds meer criminelen die drugsafval in de natuur dumpen, plastic dat in de Noordzee verdwijnt of mensen die vuilnis niet netjes in de afvalbak kunnen doen. Toch lijkt er een lichtpuntje te zijn, want de natuur in ons land lijkt voorzichtig te herstellen.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) voert elke twee jaar een onderzoek uit naar de Nederlandse natuur en presenteerde onlangs het Living Planet Report 2014. Daaruit werd duidelijk dat de natuur zich sinds 1990 herstelt. De afgelopen jaren zijn dierpopulaties zoals zoogdieren, vogels en reptielen met meer dan 20 procent gestegen.

Vogels zoals de lepelaar, de kerkuil en de grauwe kiekendief werden bijna met uitsterven bedreigd in Nederland maar hebben een comeback gemaakt. Door investeringen in natuurbescherming hebben deze vogelsoorten een beter leefgebied. Weidevogels hebben minder geluk en de situatie wordt als slecht betiteld. De grutto zou binnenkort zelfs niet meer in ons land te vinden zijn.

Dierenpopulaties in gevaar

Voorheen werd er geen Living Planet Index gemaakt voor Nederland. Het is het eerste jaar dat deze index in het rapport van het WNF werd gepubliceerd. De tekenen van herstel duiden er volgens de organisatie op dat er voldoende mogelijkheden zijn. Ook in de gebieden waar veel natuur is verdwenen, kunnen dierenpopulaties hersteld worden.

In de afgelopen 40 jaar zijn populaties van wilde dieren wereldwijd met 52 procent verminderd. Oorzaken zijn bijvoorbeeld vernietiging van het leefgebied (kappen van bomen), stroperij en overbevissing. Het WNF stelt dat zoetwaterdieren het meest onder druk staan.

Uit het onderzoek blijkt dat vissen, amfibieën en reptielen 76 procent minder voorkomen in meren, rivieren en moerassen. In Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika zou de diversiteit aan dieren dramatisch zijn.